Anàlisi facial

Mesura i visualització de diferents paràmetres de la pell  a través d'un dermoanalitzador.